เหล็กกล่อง1

บริษัท สุขสวัสดิ์สตีล เทรด จำกัด

บริษัทฯ ของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อ และขายเหล็กรูปพรรณต่างๆ และได้ขยายงานด้านบริการให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการตัด ดัด หรือพับตามที่ลูกค้าต้องการ จะเป็นงานเล็กๆ จนถึงงานโครงการทั้งส่วนเอกชน และส่วนราชการ ทางบริษัทฯ เน้นถึงคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

สินค้า และงานบริการของเราดูแลลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญมากว่า 20 ปี ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดหลักในการทำงานด้วย “ คุณธรรมนำการค้า “

  

Share Button