เหล็กไอบีม

เหล็กไอบีม (I-Beam) (สำหรับโครงสร้างเสา คาน และรางเครน)
มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก

Share Button