เหล็กรางพับ

เหล็กรางพับ (Cold Formed Channel) (สำหรับงานบันได แปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน ตามขนาดการใช้งานจริง) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน สามารถเลือกตามขนาดการใช้งานจริงได้

Share Button