เหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Angles) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา) มีลักษณะเป็นมุมฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา ชั้นวางประเภทต่างๆ

Share Button