ท่อเหล็กอาบสังกะสี

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanizes Steel Pipe) BS-S/(คาดเหลือง) BS-M/(คาดน้ำเงิน) BS-H(คาดแดง) (สำหรับงานเดินท่อประปา งานโครงหลังคา งานเดินสายไฟนอกอาคาร ไม่เป็นสนิม) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กขุบกัลวาไนซ์ ไม่เป็นสนิม นิยมใช้สำหรับงานเดินท่อประปา งานโครงหลังคา งานเดินสายไฟนอกอาคาร

Share Button